Wywiad przeprowadził dr Marek Kośmicki w dniu 11. grudnia 2012 r.