Poniedziałek, 15 lipca 2024

Najbardziej palące problemy w bioetyce

Bioetyka

Kto jest właścicielem danych medycznych i genetycznych? Jak regulować edycję genów? Gdzie jest granica zwiększania fizycznych i poznawczych możliwości człowieka? Co zrobić z różnicami...

25 marca 2020

Etyka medycyny estetycznej

Bioetyka

Od kilku lat Rada Etyki Medycznej zajmuje się zagadnieniami z zakresu medycyny estetycznej. Tutaj Rada odpowiada na konkretne pytania Norweskiej Wyższej Szkoły Praktyki Ogólnej. Na dwóch...

22 marca 2020

Co to jest Bioetyka?

Bioetyka

Etyka to dyscyplina filozoficzna odnosząca się do pojęć dobra i zła, dobra i zła w naszym moralnym życiu we wspólnocie. Bioetyka to zastosowanie etyki w dziedzinie medycyny i opieki...

10 marca 2020