Terapia genowa to leczenie chorób dziedzicznych na poziomie molekularnym,
tzn. sięgnięcie od razu do wadliwego genu. Polega ona...

16th Street Bridge, PittsburghAby ocenić od strony moralnej inżynierię genetyczną, należy odróżnić manipulacje terapeutyczne od manipulacji nieterapeutycznych (eksperymentalnych). Interwencja terapeutyczna jest poprawna moralnie gdy dąży do prawdziwej promocji zdrowia człowieka, bez naruszania jego integralności i życia. Dozwolone są interwencje dokonywane na komórkach somatycznych w celach leczniczych.

Jako coś nagannego moralnie uważa się interwencje nieterapeutyczne, dążące do "produkcji" ludzi według określonego klucza genetycznego; tego rodzaju działania naruszają godność osobową człowieka, oraz jego prawo do identyczności i integralności. Na podobną ocenę zasługują manipulacje przeprowadzane na embrionach ludzkich w celach eksperymentalnych. Według S. Leone, jedynie 1% dzieci nie narodzonych przeżywa tego rodzaju zabiegi. Ponadto istnieje ogromne ryzyko wprowadzenia w "materiale zewnętrznym" onkogenów (geny powodujące raka), co może przynieść określone następstwa w przyszłych pokoleniach.

 

(Fragment książki Ks. Artura Jerzego Katolo: "ABC bioetyki ")