HIV to wirus zakażający człowieka, a AIDS to zespół objawów spowodowanych tym wirusem, świadczący o zniszczeniu układu immunologicznego, pojawiający się po wielu latach trwania zakażenia. 

Z zakażeniem HIV można żyć wiele lat. Ten czas wydłuża się dzięki nowym lekom, dostępnym także w Polsce.
Nazwa HIV pochodzi od skrótu angielskiej nazwy human immunodeficiency virus, co po polsku znaczy: ludzki wirus upośledzenia odporności.

 

AIDS to skrót od acquired immunodeficiency syndrome, co oznacza zespół nabytego upośledzenia odporności. Jak już wspomniano, stanowi on konsekwencję trwającego zwykle wiele lat zakażenia HIV. Nie jest odrębną chorobą, rozpoznaje się go wówczas, kiedy u osoby zakażonej HIV zostanie rozpoznana, metodami nie pozostawiającymi wątpliwości, jedna z następujących chorób:
1. bakteryjne, powtarzające się zapalenia płuc (2 lub więcej epizodów w czasie 12 miesięcy) *
2. posocznica salmonellozowa, nawracająca
3. zakażenie Mycobacterium tuberculosis (prątkiem gruźlicy) - płuc * lub pozapłucne
4. zakażenie innymi gatunkami lub niezidentyfikowanymi dotąd mykobakteriami
5. kandidiaza przełyku
6. kandidioza oskrzeli, tchawicy lub płuc
7. zapalenie płuc spowodowane Pneumocystis carinii
8. histoplazmoza (pozapłucna lub rozsiana)
9. kokcydioidomykoza (pozapłcna lub rozsiana)
10. isosporiaza (biegunka utrzymująca się ł 1 miesiąc)
11. kryptosporidioza (biegunka utrzymująca się ł 1 miesiąc)
12. toksoplazmoza mózgu
13. zakażenie Herpes simplex: przewlekłe owrzodzenia (utrzymujące się ł 1 miesiąc), zapalenia płuc, przełyku
14. postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia
15. zakażenie wirusem cytomegalii: zapalenie siatkówki z utratą widzenia lub inne lokalizacje (poza wątrobą, śledzioną, węzłami chłonnymi)
16. encefalopatia związana z zakażeniem HIV
17. zespół wyniszczenia spowodowany HIV
18. mięsak Kaposiego
19. chłoniak immunoblastyczny lub Burkitta, lub pierwotny mózgu
20. inwazyjny rak szyjki macicy

 

Źródło: http://www.poradnia-ds-hiv-aids.kki.pl/pytania.html