.| Jump |.

Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary z 1987 r. o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania odpowiedzi na niektóre aktualne zagadnienia. Podpisana przez kard. Ratzingera.

 

 

Drugs  215 VI 1996 — Przesłanie na IX Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią i Nielegalnym Handlem Narkotykami

26 czerwca obchodzony był IX Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią i Nielegalnym Handlem Narkotykami. Kilka dni wcześniej, 15 czerwca, Ojciec Święty spotkał się z tej okazji z Giorgio Giacomellim, który kieruje z ramienia ONZ Międzynarodowym Programem Kontroli Narkotyków, i przekazał mu poniższe przesłanie:

http://webnews.textalk.com/upload/article/bild/4/183029/ewolucja_m_s.jpgPrzesłanie Ojca Świętego do członków Papieskiej Akademii Nauk.


W dniach 22-26 października 1996 r. odbyła się w Watykanie sesja plenarna Papieskiej Akademii Nauk. Jej program obejmował debatę na temat ,,Powstanie i pierwotna ewolucja życia'', w której wzięli udział specjaliści z różnych dziedzin nauki (chemii, biologii, genetyki i astronomii) oraz filozofowie i teolodzy. Ponadto podczas obrad omawiana była sytuacja nauki u progu trzeciego tysiąclecia. Do członków Papieskiej Akademii Nauk, która obchodzi 60-lecie odnowienia przez Piusa XI (28 października 1936 r.) Jan Paweł II skierował przesłanie poświęcone zagadnieniu ewolucji.

List apostolski Salvifici Doloris Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych i wiernych kościoła katolickiego o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia.

http://www.tygodnik.com.pl/numer/277133/stolica.jpgEncyklika Pawła VI

 

O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego.

 

http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/images/1610_3.jpgEncyklika Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego.

 

1995.03.25