Książka "Bioetyka w szkole" zrodziła się w odpowiedzi na potrzebę usystematyzowania oraz jasnego i zwięzłego przedstawienia stanowiska Kościoła katolickiego na problemy budzące najwięcej kontrowersji w zakresie biologii i medycyny. Nauczyciele przysposobienia do życia w rodzinie, biolodzy, katecheci, wychowawcy klasowi wielokrotnie spotykają się z pytaniami uczniów typu: Co Kościół myśli o ewolucji? Czy wolno "produkować" embriony w probówce? Zamrażać je? Prowadzić na nich doświadczenia? Czy AIDS jest karą Bożą za grzechy XX wieku? itp. Książka podaje systematycznie uporządkowaną i napisaną prostym językiem odpowiedź na te i inne pytania z zakresu seksuologii oraz problemów związanych z rozwojem współczesnej biologii i medycyny. Porusza m.in. takie tematy, jak: ewolucja, antykoncepcja, sztuczne zapłodnienie, diagnostyka prenatalna, klonowanie, genom, transplantacje narządów, AIDS, eutanazja i inne. Opisuje, "jak działa" dana technika medyczna, ukazuje podstawowe problemy etyczne oraz ich rozwiązanie w świetle etyki katolickiej. Treść wzbogacona jest o krótkie cytaty zaczerpnięte z oficjalnego nauczania Kościoła, szczególnie Jana Pawła II. Dodatkowo umieszczone ilustracje, schematy i zdjęcia ułatwiają zrozumienie poszczególnych metod badawczych i medycznych.

 

Więcej:

http://www.salwator.com/?d=start,produkt,456,72,1,0