Dr Marek Kośmicki, prezentacje.

 

 

 

Warszawskie Spotkania Bioetyczne

 

 

A. Część Pierwsza:

 

I. Nowe spojrzenie na antykoncepcję (Prezentacja)

II. Co wiemy o eutanazji? (Prezentacja)

III. Współczesna debata o in vitro (Prezentacja)

IV. Komórki macierzyste (Prezentacja)

V. Transplantacje, czyli przeszczepianie narządów i tkanek (Prezentacja)

 

B. Część Druga:

 

VI. Małżeństwo i seksualność (Prezentacja)

VII. Aborcja (Prezentacja)

VIII. Uzależnienia od środków uzależniających: alkoholizm, narkomania, i inne  (Prezentacja)

IX. Uzależnienia od mediów: hazard, internet, gry komputerowe i inne (Prezentacja)

X. Pornografia (Prezentacja)

 

 

C. Część Trzecia:

 

XI. Nadmierna dbałość o wygląd zewnętrzny – u kobiet i u mężczyzn: anoreksja, bulimia, opalanie się, rozbudowa mięśni i inne. (Prezentacja) 

XII. Stabilność małżeństwa i rodziny - szanse i zagrożenia.(prezentacja) 

XIII. Fazy w życiu człowieka - I: Okres prenatalny, narodziny, noworodek i niemowlę. (Prezentacja)

XIV. Fazy w życiu człowieka – II: Małe dziecko i wczesny okres szkolny.(Prezentacja)

XV. Fazy w życiu człowieka – III: Szkoła – nastolatek. (Prezentacja)

 

D. Część Czwarta:

XVI. Fazy w życiu człowieka – IV: Dojrzałość  (Prezentacja)

XVII. Fazy w życiu człowieka –V: Wiek podeszły – Starość. (Prezentacja)

XVIII. Spotkanie XVIII (1.03.2012): Zespół wypalenia zawodowego i inne problemy etyczne związane z pracą. (Prezentacja)

XIX Spotkanie XIX (12.04.2012): Niektóre aspekty ludzkiej płciowości. (Prezentacja)

XX. Spotkanie XX (10.05.2012): Radość życia i przeszkody w jej odczuwaniu. (Prezentacja)


E. Część Piąta

XXI. Badania prenatalne (17.06.2012). (Prezentacja: Badania prenatalne 2012-06-17)

XXII. Bliźnięta jednojajowe (26.07.2012) (Prezentacja: Bliźnięta jednojajowe - uzupełnienie do In vitro 2012-07-26)