Czwartek, 13 czerwca 2024

Alkoholizm w rodzinie: gdzie szukać pomocy?

17 maja 2021

Alkoholizm jest bez wątpienia jednym z najbardziej powszechnych uzależnień, tuż obok nikotynizmu. Alkoholizm zazwyczaj zaczyna się dość niewinnie - od kieliszka czy dwóch, od kilku piw dziennie, aż do momentu w którym osoba przestaje mieć kontrolę nad swoim życiem. Choroba ta może dotknąć praktycznie każdego, bez względu na płeć, status materialny czy wsparcie rodziny. Bardzo ważne w procesie leczenia jest przede wszystkim uświadomienie sobie problemu z uzależnieniem i podjęcie odpowiednich kroków, aby temu zaradzi - zdradza Pan Michał Świerczek, terapeuta w Ośrodku leczenia uzależnień Dezyderata

Alkoholizm - kiedy picie staje się problemem

Alkoholizmem nazywa się zarówno psychiczne, jak i fizyczne uzależnienie od substancji jaką jest alkohol. Początkowo zazwyczaj sięganie po alkohol przybiera postać relaksu i odstresowania się, może być także sposobem na radzenie sobie z trudnościami. Często sytuacja taka ma miejsce w krytycznych momentach życia - jak na przykład utrata pracy, śmierć kogoś bliskiego, rozwód. Osoba szuka okazji do picia, często upija się do nieprzytomności, ale z różnymi okresami względnej abstynencji. Z czasem, aby uzyskać stan upojenia alkoholowego zwiększa się ilość potrzebnej ilości alkoholu - osoba coraz częściej pije również w samotności, zazwyczaj w tajemnicy przed bliskimi; szukając różnych sposobów, aby nikt nie zauważył takich sytuacji. Wtedy najczęściej pojawiają się również wyrzuty sumienia, ale osoba zazwyczaj nie zauważa problemu i wypiera go ze swojej świadomości. Kolejno następują po sobie następne fazy uzależnienia od alkoholu - faza krytyczna (kiedy osoba wciąż pije dużo z małymi okresami przerwy i kiedy występuje już silne uczucie "głodu alkoholowego" objawiającego się szeregiem objawów fizycznych i psychicznych) oraz faza przewlekła - alkoholik spożywa napoje procentowe bez żadnych ograniczeń, a do stanu upojenia wystarcza coraz mniej alkoholu, ponieważ zmniejsza się tolerancja organizmu.

Przyczyny alkoholizmu nie są do do końca znane, choć można tu mówić o wielu uwarunkowaniach, które mają wpływ na rozwój choroby. Najczęściej wśród nich wymienia się przede wszystkim w uwarunkowaniach genetycznych, wychowanie się w dysfunkcyjnej rodzinie, wpływ otoczenia oraz środowiska, a także problemy natury psychicznej (jak na przykład depresja, schizofrenia czy choroby przewlekłe). Dowiedz się więcej: 

para siedząca na ławce przy alkoholu

Jak alkoholik manipuluje żoną?

Nie bez powodu powszechnie mówi się, że alkoholizm to choroba, która dotyka całą rodzinę - nie tylko samą osobę uzależnioną. Alkoholik stosuje szereg działań, które mają na celu oczyszczenie się z wyrzutów sumienia oraz wyparcie problemu ze swojej codzienności. O ile w początkowym stadium uzależnienia, osoby są w stanie funkcjonować dość dobrze to z czasem zaczynają w szybki sposób zaniedbywać swoich najbliższych oraz codzienne obowiązki. Coraz częściej wtedy dochodzi do manipulacji i przyjmowania postawy rozszczeniowej - działania te mają zazwyczaj na celu uzyskanie pieniędzy na alkohol oraz są sposobem na odreagowanie emocji oraz objawów choroby. Najczęściej pojawia się wtedy również agresja i może dochodzić do różnych form przemocy, zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Rodziny z problemem alkoholowym w tle stają się dysfunkcyjne i często przestają realizować podstawowe obowiązki rodzinne, często największą ofiarą alkoholika stają się żony bądź partnerki życiowe, a także dzieci.

Alkoholizm w rodzinie? Tu znajdziesz pomoc!

Leczenie alkoholizmu to żmudny i ciężki proces. Nie bez znaczenia jest tu własna motywacja do zmiany oraz przede wszystkim uświadomienie sobie problemu. W Polsce istnieje wiele miejsc w których osoby uzależnione od alkoholu mogą szukać pomocy, zarówno finansowanych w ramach NZF, jak i w ośrodkach prywatnych.

Jednym z pierwszych kroków jakie powinna podjąć osoba uzależniona od alkoholu jest profesjonalna diagnoza, która obejmuje obszerny wywiad dotyczący biegu życia oraz nierzadko również testy psychologiczne. Leczenie alkoholizmu może odbywać się zarówno w sposób ambulatoryjny (pacjent sam stawia się na spotkania wyznaczone w ramach planu leczenia), jak również w ośrodkach zamkniętych. Wybór odpowiedniej formy leczenia to kwestia dość indywidualna, uzależniona przede wszystkim od fazy alkoholizmu, stanu i motywacji pacjenta oraz czynników osobistych. Większość osób silnie uzależnionych od alkoholu leczonych jest w ośrodkach zamkniętych terapii uzależnień, gdzie są pod całodobową opieką specjalistów, tj. lekarzy psychiatrów, psychologów i terapeutów uzależnień.

Warto pamiętać, że leczenie uzależnienia od alkoholu to długa i ciężka droga, w której nie bez znaczenia jest wsparcie osób najbliższych (o ile takie są) oraz motywacja wewnętrzna pacjenta do wprowadzenia zmian w swoim funkcjonowaniu i rozpoczęcie na nowo życia w trzeźwości.