Poniedziałek, 15 lipca 2024

Jak leczyć zespół abstynencyjny - zespół odstawienia

21 grudnia 2021

Blisko 4 miliony Polaków cierpi z powodu uzależnienia od alkoholu. Samodzielne pokonanie uzależnienia jest bardzo trudne. Osoby uzależnione często wracają do starych nawyków nawet po terapii. Choć nie każdy jest alkoholikiem, to istnieją pewne zaburzenia, które mogą być spowodowane dużym spożyciem alkoholu. Jest to zespół abstynencyjny.

Zespół abstynencyjny: powikłania

Zespół abstynencyjny pojawia się po spożyciu dużej ilości alkoholu. Może on wystąpić na dwa sposoby. Najłagodniejszy jest pierwszy z nich. Występuje zazwyczaj po zaprzestaniu lub ograniczeniu spożycia alkoholu. Charakteryzuje się bólami głowy, zmęczeniem, problemami z koncentracją i innymi objawami, które są typowe dla kaca. Zwykle ustępują one w ciągu kilku dni, więc pomoc lekarska nie jest wymagana.

Drugi rodzaj odstawienia jest jednak bardziej dotkliwy. Występuje przede wszystkim po długotrwałym spożywaniu alkoholu w dużych ilościach. Jest on bardziej niebezpieczny i może prowadzić do powikłań. Delirium tremens, znane również jako delrium alkoholowe, jest jednym z najpoważniejszych powikłań. Delirium tremens odnosi się do stanu, w którym dana osoba doświadcza halucynacji, zaburzeń świadomości i innych urojeń. Obecne jest również podwyższone ciśnienie krwi, nieprawidłowe rytmy serca, wysoka temperatura ciała i odwodnienie. W takich przypadkach konieczna może być hospitalizacja. Objawy powinny ustąpić w ciągu tygodnia, jeśli leczenie jest skuteczne. Napady padaczkowe mogą być również powikłaniem zespołu odstawienia i powinny być sprawdzone przez lekarza.

Leczenie uzależnienia od alkoholu - dowiedz się więcej na http://tarnow.terapia24h.pl/ncmr/leczenie-alkoholizmu-tarnow.html

alkohol

Jak leczyć zespół odstawienia

Czynniki, które wpływają na wybór leczenia zespołu abstynencyjnego obejmują nasilenie i liczbę powikłań, zdolność pacjenta do przestrzegania zaleceń lekarza oraz to, czy u pacjenta występują jakiekolwiek choroby współistniejące. Lekarz zadecyduje, czy pacjent powinien zostać przyjęty na oddział detoksykacyjny. Duży wpływ na proces leczenia mają również psychiatrzy. Najlepszym sposobem leczenia dla osoby uzależnionej jest podjęcie terapii odwykowej po zakończeniu leczenia stacjonarnego. Masz możliwość uczestniczenia w spotkaniach grupy AA, terapii indywidualnej lub pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym. Tam będziesz leczony przez zespół specjalistów i otrzymasz skuteczne i nowoczesne terapie do walki z uzależnieniem.

Unikanie alkoholu jest najlepszym sposobem na uniknięcie nawrotu nałogu. Po zerwaniu z kolejnym nałogiem alkoholowym wzrasta prawdopodobieństwo zachorowania na choroby alkoholowe.