Koło Naukowe „Utriusque Iuris” działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Myśli im. Jana Pawła II w Warszawie, zapraszają  do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. Współczesne wyzwania bioetyczne, która odbędzie się w dniach 28-29 kwietnia 2009 r. w sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Potockich Uniwersytetu Warszawskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Oficjalna strona konferencji: www.konferencjabioetyczna.pl

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 


„Współczesne wyzwania bioetyczne”
Konferencja naukowa   
Warszawa, 28-29 kwietnia 2009r. 

Przedmiotem projektu jest zorganizowanie konferencji naukowej „Współczesne wyzwania bioetyczne” oraz wydanie książki zawierającej referaty przedstawione podczas konferencji.

  

Do głównych celów projektu należy:

  1. zbadanie dotychczasowego dorobku nauki polskiej w zakresie bioetyki, a szczególnie prawnych oraz etycznych aspektów zapłodnienia pozaustrojowego, przerywania ciąży, uporczywej terapii oraz eutanazji,
  2. przedstawienie uregulowań prawnych procedury zapłodnienia in vitro, aborcji oraz zaprzestania uporczywej terapii w innych państwach oraz w aktach prawnych  o charakterze międzynarodowym,
  3. wskazanie rozwiązań prawnych możliwych do wprowadzenia w Polsce,
  4. dyskusja nad rolą prawa i etyki w świetle szybkiego postępu medycyny.

   

  Należy również zauważyć, że niezwykle istotnym celem jest rozpowszechnienie wiedzy  o zagadnieniach bioetycznych, bowiem w tym zakresie funkcjonuje wiele nieścisłości oraz problemów związanych z niedostatecznym rozumieniem zagadnień bioetycznych. Interdyscyplinarność projektu, a przede wszystkim wchodzącej w jego ramy konferencji naukowej, pozwoli uczestnikom na poznanie pełnego spektrum problemów i wątpliwości związanych z ww. wyzwaniami stawianymi przez coraz nowocześniejsze rozwiązania  
w zakresie medycyny. 

 

   Celem projektu jest także integracja środowiska naukowego zajmującego się interdyscyplinarną dziedziną, jaką jest bioetyka.

 

   W efekcie realizowanego przez nas projektu, przedstawiony zostanie dotychczasowy stan wiedzy w zakresie prawnych, etycznych, a nawet medycznych aspektów bioetyki. Prace posłów nad tymi zagadnieniami odbywają się w sposób niejawny, a zatem organizowana przez nas konferencja będzie wspaniałą okazją do zapoznania się z poglądami wybitnych polskich prawników, etyków oraz lekarzy.

 

   Ponadto, projekt przewiduje bardzo duże zaangażowanie studentów nie tylko w działania organizacyjne, ale przede wszystkim merytoryczne. Chcemy zaprosić studentów wydziałów prawa oraz filozofii najlepszych polskich uniwersytetów do przygotowania referatów oraz wygłoszenia ich podczas konferencji naukowej. Pozwoli to na skonfrontowanie poglądów wybitnych naukowców oraz osób, które dopiero aspirują do kariery naukowej.

 

   Do udziału w konferencji zaprosimy również przedstawicieli parlamentu oraz mediów. Pozwoli to również parlamentarzystom na poszerzenie swojej wiedzy z zakresu bioetyki. Jest to bardzo istotne, szczególnie w aspekcie wypracowywanego dopiero w Polsce kompromisu dotyczącego tych zagadnień.

 

   W ramach realizacji projektu jego uczestnicy przygotują referaty dotyczące zagadnień bioetycznych, które zostaną następnie wygłoszone podczas konferencji. Będą to wystąpienia wybitnych naukowców oraz studentów i młodych pracowników naukowych. Ta metoda pozwoli nam na zbadanie dotychczasowego dorobku nauki oraz przedstawienie nowych teorii na coraz bardziej istotne problemy związane z bioetyką.

 

   Efektywność przyjętej przez nas metody badawczej podniesie publikacja książkowa, która będzie zawierać wszystkie referaty przygotowane oraz wygłoszone podczas konferencji. Planujemy również publikację w tej książce referatów, które ze względu na ograniczenia czasowe nie będą mogły być zaprezentowane podczas konferencji. Taka publikacja  z pewnością będzie stanowić znaczny wkład w polskie piśmiennictwo naukowe. 

 

Konferencja naukowa odbędzie się w dniach 28 i 29 kwietnia 2009r. w Pałacu Tyszkiewiczów – Potockich na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Planowane bloki tematyczne:

  1. Początek życia, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zapłodnienia pozaustrojowego.
  2. Eugenika i eksperyment na człowiek.
  3. Zgoda na zabieg leczniczy, testament życia, uporczywa terapia.