World Youth Alliance Europe we współpracy z Instytutem Historii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, MaterCare Polska, Seminarium KOBIETA21 zaprasza na szkolenie:

IN VITRO: nadzieja czy utrapienie? Jak rozmawiać publicznie o in vitro, prokreacji oraz miłości kobiety i mężczyzny.

 

16 maja 2009 r. (sobota), 10.00 - 19.00

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”

Kraków, ul. Kanonicza 18Jak przebiega procedura in vitro?

Z czym się wiąże dla dziecka, kobiety i rodziny?

Czy mamy prawo do dziecka?

Jak jest regulowana procedura in vitro w innych krajach

i w prawie międzynarodowym?

Jakie są inne podejścia do problemu niepłodności?

Czym jest NaProTECHNOLOGY?Więcej informacji i zapisy:

http://www.wya-krakow.pl/WYA/Start.html